Σεμινάρια Λογιστικής (Χρήστος Β)

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

Σεμινάρια Λογιστικής (Χρήστος Β)

Εξαιρετικά αναλυτική εκπαίδευση στη λογιστική με πολλές ασκήσεις.

Σε πραγματικά δεδομένα επιχειρήσεων και οι τιμές είναι κορυφαίες. Συνίσταται ανεπιφύλακτα.