Πιστοποίηση

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

Πιστοποίηση

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά το τέλος του σεμιναρίου παρέχεται ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ  η οποία πιστοποιεί τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει. Αναγνωρισμένη από τον ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 2101675

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μετά το τέλος κάθε σεμιναρίου παρέχεται επιπλέον ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1 έως 3 έτη πρακτικής άσκησης σε λογιστικό γραφείο που να βεβαιώνει τις γνώσεις που αποκτήσατε και να βοηθάει στην εύρεση εργασίας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBAL  CERT

Μετά το τέλος του ολοκληρωμένου σεμιναρίου (120 ωρών ) δίνονται εξετάσεις για να πάρεις το πτυχίο από την GLOBAL CERT  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ