Προφίλ

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

Προφίλ

Accounting Studies

ΚΔΒΜ 1 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 2101675 λογιστικής στην Θεσσαλονίκη

Το accounting studies είναι ΚΔΒΜ 1  λογιστικής στην Θεσσαλονίκη αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 2101675. Υλοποιεί ταχύρυθμα σεμινάρια λογιστικής και γραμματέων και προετοιμάζει άτομα έτοιμα για εργασία αφού εκπαιδευτούν θεωρητικά αλλά κυρίως στην πράξη.  Εκπαιδεύει και καταρτίζει άτομα κάθε ηλικίας και κάθε γνωστικού επιπέδου, είτε απόφοιτοι λυκείου, πτυχιούχοι ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ που αναζητούν εργασία σε λογιστήρια εταιριών και σε λογιστικά γραφεία.

Οι απόφοιτοί μας μπορούν να εργαστούν είτε στο δημόσιο, είτε στον ιδιωτικό τομέα ως γραμματείς, υπάλληλοι γραφείου, βοηθοί λογιστές ή λογιστές, αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες.

Στους αποφοίτους μας παρέχουμε

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΠΕΠ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ καθώς και ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   1 – 3 ΕΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ για σίγουρη επιτυχία στην εύρεση εργασίας.

    Παρέχονται:

  • Σεμινάρια λογιστικής

  • Σεμινάρια γραμματέων

  • Σεμινάρια μισθοδοσίας

Τα σεμινάρια αυτά απευθύνονται σε όσους θέλουν :

  • να προωθήσουν την καριέρα τους

  • να ενισχύσουν το βιογραφικό τους

  • να αυξήσουν τις γνώσεις τους

  • να αποκτήσουν επαγγελματική κατάρτιση

  • να αλλάξουν επάγγελμα