Πιστοποίηση Χρήσης Βασικών Δεξιοτήτων Η/Υ- GLOBAL CERT

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

Πιστοποίηση Χρήσης Βασικών Δεξιοτήτων Η/Υ- GLOBAL CERT

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 150€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ 3 ΕΝΟΤΗΤΕΣ (WORD, EXCEL, INTERNET, OUTLOOK )

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ

ΓΙΑ 6 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 270€

Πιστοποίηση Γνώσεων Πληροφορικής – GLOBAL  CERT αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ και το ΕΟΠΠΕΠ. Η πιστοποίηση χρήσης βασικών Δεξιοτήτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή INTERMEDIATE (EXPRESS) αποτελεί το απαραίτητο προσόν για την Ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά. Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να μάθουν να χειρίζονται σωστά τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και συγχρόνως να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση του πτυχίου GLOBAL INTERMEDIATE (EXPRESS). Το σεμινάριο εμπλουτίζεται με ασκήσεις και εφαρμογές σε όλες τις θεματικές ενότητες Πληροφορικής, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στη μεθοδολογία των εξετάσεων του GLOBAL INTERMEDIATE (EXPRESS).

Περιλαμβάνει τις τρεις υποχρεωτικές ενότητες πληροφορικής για το ΑΣΕΠ:

Τα μαθήματα είναι Δωρεάν για άνεργους, φοιτητές & εργαζομένους!
Πληρώνετε μόνο την Κάρτα Εγγραφής 70 €  και τα Εξέταστρα 30€ η ενότητα και έκδοση πτυχίου 20€ ΔΩΡΕΑΝΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Συνολικό Kόστος:180 €.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ   150€


Επιπλέον μπορείτε να παρακολουθήσετε το πακέτο με όλες τις θεματικές ενότητες της GLOBAL KEY CERT

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 6 ΕΝΟΤΗΤΕΣ 180€+90€ = 270€