Νέα-Ανακοινώσεις

Νέα-Ανακοινώσεις

Νέα-Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 120 ΩΡΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 20% 

 ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Θα πρέπει να τηλεφωνήσετε έγκαιρα για κράτηση
θέσεων τα τηλέφωνα 2310634777 και 2310537633
ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Μετά το σεμινάριο χορηγείται :

1)  Βεβαίωση  σπουδών παρακολούθησης μαθημάτων
2)Βεβαίωση προυπηρεσίας έως 3 έτη από λογιστικό γραφείο                                                                                                     3) Πιστοποίηση από την GLOBAL CERT μετά από εξετάσεις
4
)Χορήγηση σε κάθε σπουδαστή τα προγράμματα
  EPSILON NET , ERP ATLANTIS, ERP SOFT1 με απεριόριστες εγγραφές για πρακτική στο σπίτι
5)Σύνταξη βιογραφικού αποδοτικού για εύρεση εργασίας
6
)Βοήθεια στην εύρεση εργασίας
7)Σημειώσεις και ασκήσεις

             ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ E-LEARNING
EPSILON NET     300€

SOFT1                        200€

ATLANTIS                150€