Σεμινάρια Λογιστικής ( Αργύρης Κομνηνός)

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

Σεμινάρια Λογιστικής ( Αργύρης Κομνηνός)

Τα σεμινάρια της λογιστικής με βοήθησαν να αναπτύξω της γνώσεις μου με πολλά case studies σε πραγματικές εταιρείες και αρκετή εξάσκηση στα πιο δημοφιλή λογιστικά προγράμματα που ζητούνται από εργοδότες στην αγορά εργασίας. Η πιστοποίηση μετά το πέρας των σεμιναρίων ενίσχυσαν το βιογραφικό μου και απέκτησα επαγγελματική κατάρτιση.