ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Β 'ΚΑΤΗΓ. ΒΙΒΛΙΑ:ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 23/9/2019

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 23/9/2019

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 30/9/2019

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Γ΄ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Β ΄ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 23/9/2019

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 30/9/2019

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ GLOBAL CERT

ΔΕΥΤΕΡΑ 30/9/2019

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 23/9/2019

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ