ΒΙΒΛΙΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ -΄ΕΣΟΔΑ-΄ΕΞΟΔΑ

βιβλια β κατηγοριας

Κόστος προγράμματος:          300€

Εκπτωση 10% σε ανέργους και φοιτητές  Τελική τιμή 270€
Εκπτωση επιπλέον 10% αν φέρεις κάποιο/α φίλο/η σου

Τελική τιμή 240€

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΟΣΤΟΣ 400€

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ/ΦΟΙΤΗΣΗΣ 360

giannis71 12.02.2016
Comments are off

Σεμινάριο μηχανογραφημένης λογιστικής

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Β΄ΚΑΙ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ

Κόστος προγράμματος:          300€

΄Εκπτωση 10% σε ανέργους και φοιτητές  Τελική τιμή 270€

΄Εκπτωση επιπλέον 10% αν φέρεις κάποιο/α φίλο/η σου

Τελική τιμή 240€

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΟΣΤΟΣ 600€

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ/ΦΟΙΤΗΣΗΣ 540€

 

giannis71 12.01.2016
Comments are off

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Β΄ΚΑΙ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Β΄ΚΑΙ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ

Κόστος προγράμματος:          780€

 

΄Εκπτωση 10% σε ανέργους και φοιτητές  Τελική τιμή 700€

΄Εκπτωση επιπλέον 10% αν φέρεις κάποιο/α φίλο/η σου

Τελική τιμή 625€

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΟΣΤΟΣ 900€

ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ /ΦΟΙΤΗΣΗΣ 810€

giannis71 22.12.2015
Comments are off

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Κόστος προγράμματος:          180€

 

΄Εκπτωση 10% σε ανέργους και φοιτητές  Τελική τιμή 160€

΄Εκπτωση επιπλέον 10% αν φέρεις κάποιο/α φίλο/η σου

Τελική τιμή 145€

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΟΣΤΟΣ 250€

ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ /ΦΟΙΤΗΣΗΣ 225€

 

giannis71 22.12.2015
Comments are off

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Β 'ΚΑΤΗΓ. ΒΙΒΛΙΑ:ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 23/9/2019

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 23/9/2019

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 30/9/2019

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Γ΄ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Β ΄ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 23/9/2019

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 30/9/2019

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ GLOBAL CERT

ΔΕΥΤΕΡΑ 30/9/2019

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 23/9/2019

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ