ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Β 'ΚΑΤΗΓ. ΒΙΒΛΙΑ:ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/9/2017

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/9/2017

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/9/2017

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Γ΄ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Β ΄ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/9/2017

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/9/2017

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ