ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Β΄ΚΑΙ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Β΄ΚΑΙ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ

Κόστος προγράμματος:          780€

 

΄Εκπτωση 10% σε ανέργους και φοιτητές  Τελική τιμή 700€

΄Εκπτωση επιπλέον 10% αν φέρεις κάποιο/α φίλο/η σου

Τελική τιμή 625€

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΟΣΤΟΣ 900€

ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ /ΦΟΙΤΗΣΗΣ 810€

giannis71 22.12.2015
Comments are off

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

Προσφορά

Κόστος προγράμματος:          500€

΄Εκπτωση 10% σε ανέργους και φοιτητές  Τελική τιμή 450€

΄Εκπτωση επιπλέον 10% αν φέρεις κάποιο/α φίλο/η σου

Τελική τιμή 400€
σεμιναρια γραμματεων

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΟΣΤΟΣ 600€

ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ/ΦΟΙΤΗΣΗΣ 540€

 

giannis71 22.12.2015
Comments are off

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Κόστος προγράμματος:          180€

 

΄Εκπτωση 10% σε ανέργους και φοιτητές  Τελική τιμή 160€

΄Εκπτωση επιπλέον 10% αν φέρεις κάποιο/α φίλο/η σου

Τελική τιμή 145€

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΟΣΤΟΣ 250€

ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ /ΦΟΙΤΗΣΗΣ 225€

 

giannis71 22.12.2015
Comments are off