Σεμινάριο στις Υπηρεσίες Διαδίκτυο (Outlook)

office

Σεμινάριο στις Υπηρεσίες Διαδίκτυο (Outlook)

Παρακολουθήστε το σεμινάριο στο Διαδίκτυο και το Outlook . Το μάθημα περιλαμβάνεται στην Πιστοποίηση Χρήσης Βασικών Δεξιοτήτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (CCU) της ACTA το οποίο είναι αναγνωρισμένο από το ΕΟΠΠΕΠ και το ΑΣΕΠ. Περιλαμβάνει 4 ενότητες.

Για την εγγραφή στο τμήμα δεν χρειάζονται επιπλέον γνώσεις.

Κατηγορία:

Product Description

1 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

1.1 Όροι και Έννοιες

1.2 Ασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο

2 ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

2.1 Το περιβάλλον ενός Φυλλοµετρητή

2.2 Πλοήγηση στον Παγκόσµιο Ιστό και Προβολή των Πληροφοριών στο Φυλλοµετρητή

2.3 Σελιδοδείκτες / Αγαπημένα (Bookmarks / Favorites)

3 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

3.1 Αναζήτηση σε Ιστοσελίδες και διαχείριση των περιεχοµένων αυτών

3.2 Εκτύπωση

4  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ

4.1 Βασικές έννοιες Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου

4.2 Το περιβάλλον ενός Προγράµµατος Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου

4.3 Χρήση µηνυµάτων

4.4 ∆ιαχείριση µηνυµάτων

4.5 Βιβλίο ∆ιευθύνσεων

4.6 Εκτυπώσεις

ΩΡΕΣ 6 ΚΟΣΤΟΣ 30€ (ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ )

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CCU ΑΠΟ ACTA ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΓΙΑ ΑΣΕΠ

Θερινά μαθήματα βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής ACTA.
Έναρξη Θερινών μαθημάτων πληροφορικής  5 Ιουλίου 2018