Σεμινάριο στις Βάσεις Δεδομένων (Access)

office

Σεμινάριο στις Βάσεις Δεδομένων (Access)

Παρακολουθήστε το σεμινάριο στις Βάσεις Δεδομένων (Access). Το μάθημα περιλαμβάνεται στην Πιστοποίηση Χρήσης Βασικών Δεξιοτήτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (CCU) το οποίο είναι αναγνωρισμένο από το ΕΟΠΠΕΠ και το ΑΣΕΠ. Περιλαμβάνει 6 ενότητες όπως φαίνονται παρακάτω.

Για την εγγραφή στο τμήμα δεν χρειάζονται επιπλέον γνώσεις.

Κατηγορία:

Product Description

  1. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

1.1 Όροι και Έννοιες Βάσεων ∆εδοµένων

  1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

2.1 Βασικές Λειτουργίες

3 ΠΙΝΑΚΕΣ

3.1 Λειτουργίες Πινάκων

3.2 Σχέσεις

4 ΦΟΡΜΕΣ

4.1 ∆ηµιουργία, µορφοποίηση Φορµών

5 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

5.1 Βασικές εργασίες

5.2  Ερωτήµατα

5.3 Αναφορές – Εκθέσεις

6 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

6.1 Προετοιμασία & εκτύπωση

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ , ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ICBU ΑΠΟ ACTA ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΓΙΑ ΑΣΕΠ