Πιστοποίηση Χρήσης Βασικών Δεξιοτήτων Η/Υ- ACTA CCU και ICBU

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

Πιστοποίηση Χρήσης Βασικών Δεξιοτήτων Η/Υ- ACTA CCU και ICBU

Πιστοποίηση Γνώσεων Πληροφορικής – ACTA αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ και το ΕΟΠΠΕΠ. Η πιστοποίηση χρήσης βασικών Δεξιοτήτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (CCU) (ICBU) αποτελεί το απαραίτητο προσόν για την Ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά. Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να μάθουν να χειρίζονται σωστά τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και συγχρόνως να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση του πτυχίου ACTA CCU και ICBU. Το σεμινάριο εμπλουτίζεται με ασκήσεις και εφαρμογές σε όλες τις θεματικές ενότητες Πληροφορικής, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στη μεθοδολογία των εξετάσεων του ACTA CCU και ICBU.

Περιλαμβάνει τις τρεις υποχρεωτικές ενότητες πληροφορικής για το ΑΣΕΠ:

Τα μαθήματα είναι Δωρεάν για άνεργους, φοιτητές & εργαζομένους!
Πληρώνετε μόνο την Κάρτα Εγγραφής και τα Εξέταστρα.
Συνολικό Kόστος:195 €.


Επιπλέον μπορείτε να παρακολουθήσετε το πακέτο με όλες τις θεματικές ενότητες της ACTA CCU και ICBU

 

Θερινά μαθήματα βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής ACTA.
Έναρξη Θερινών μαθημάτων πληροφορικής  5 Ιουλίου 2018