ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Β 'ΚΑΤΗΓ. ΒΙΒΛΙΑ:ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ

ΤΡΙΤΗ 15/10/2019

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΤΡΙΤΗ 15/10/2019

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ

ΤΡΙΤΗ 8/10/2019

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Γ΄ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Β ΄ΒΙΒΛΙΑ

ΤΡΙΤΗ 8/10/2019

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 30/9/2019

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ GLOBAL CERT

ΤΡΙΤΗ 15/10/2019

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 8/10/2019

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ